Vår marknadsanalys

Det finns marknadsanalyser som säger lite och så finns det de som säger mycket. Jag kommer, i detta inlägg, att berätta om den senare sorten. Detta faktum blev nämligen tydligt för mig nyligen. Inte för att det inte har varit tydligt förut, men extra tydligt då i alla fall. Det var nämligen så att vi gjorde en mer omfattande marknadsanalys än vi tidigare gjort. Den var mer omfattande och den utfördes dessutom av ett företag vi inte jobbat med förut. Himla kul att man kan få nya erfarenheter på det där sättet.


Denna marknadsanalys syftade till att svara på ett antal frågor vi ställt oss men aldrig fått besvarat. Det är väl visserligen syftet med alla marknadsanalyser, i någon mening. Jag kommer gå in på de olika insikter vi fick efter att analysen genomförts.


För det första hade vi ganska dålig koll på konkurrensen för vår tjänst. Varför det gått och blivit så har nog att göra med flera olika faktorer. Min teori är att det finns två övergripande anledningar. För det första så är vi en ung organisation. Vi har inte funnits i mer än 3 års tid. Trots denna korta tid har vi ändå låtit genomföra olika marknadsanalyser för att lära oss mer om vår bransch. Tydligen har vi missat just den här biten i de analyser vi genomfört själva. Ja, ja, man kan inte alltid ha koll på allt. Förutom vår ringa ålder tror jag att nästa aspekt till vår brist på konkurrensinformation är denna: Vi har inte kört på det spår vi trodde från början. Nästan utan att vi märkte det så skapade vi en ny tjänst som inte alls var som den första vi byggt. Det blev helt enkelt så att vår verksamhet bara gick in i ett nytt paradigm. Ett paradigm vi inte kände till så väl men som en marknadsanalys (förhoppningsvis) kunde lära oss mer om.


Nåväl, det var det om konkurrensen. En annan sak vi lärde oss, och som på något sätt är nästa steg, var hur vår kommunikation skulle behöva ändras. Det var någon som sa att slutmålet med en marknadsanalys alltid ska vara att agera, att handla. I vårt fall blev det uppenbart att vi var tvungna att handla på nytt sätt när det kom till marknadsföring. Vi kunde inte ha kvar den position (gentemot konkurrenter) som vi hade. Vi blev helt enkelt tvungna att tänka nytt. Så det gjorde vi.


Mer om det, och om vår marknadsanalys, nästa vecka!